Nejprve si připravte nové cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilní na výměnu. Podle zobrazení LCD displeje zjistěte, kterou náplň je potřeba vyměnit a pak stiskněte tlačítko Start. Kontrolu stavu inkoustových kazet můžete také provést skrz tlačítko Setup/Utilities, kde můžete zvolit výměnu docházející kazety prostřednictvím tlačítka Change Cartridges. Poté stiskněte znovu Start a přejděte k samotné výměně kazety.

Nejprve otevřete jednotku skeneru.

Otevření tiskárny

Otevřete kryt kazet.

Otevření krytu k cartridge

Při otevírání krytu kazet se dotýkejte pouze vrchní části.

Bezpečné otevření krytu

Stiskněte výstupek na zadní straně náplně do tiskárny a opatrně ji vyjměte.

Vyjmutí použitého cartridge

Před vložením nové cartridge do tiskárny ji důkladně protřepte.

Protřepání cartridge

Při manipulaci s kazetou se nedotýkejte čipu na boční straně.

Bezpečnost manipulace s tonerem

Odstraňte žlutou pásku z kazety.

Ostranění žluté pásky

Neodstraňujte průhlednou ochrannou pásku z dolní části kazety.

Bezpečná manipulace s kazetou

Neodstraňujte štítek na kazetě, mohlo by dojít k úniku inkoustu.

Bezpečná manipulace s kazetou

Vložte novou náplň do tiskárny a jemným stisknutím ji zatlačte do správné polohy.

Vložení kazety

Zaklapněte kryt od náplní.

Zaklapnutí krytu

Zavřete jednotku skeneru.

Zavření krytu jednotky skeneru

Stiskněte tlačítko Start a vyčkejte přibližně minutu, než se tiskárna vrátí do režimu kopírování.

Dokončení výměny cartridge