Jakmile začne blikat indikátor inkoustu, životnost cartridge se blíží ke konci. Až začne indikátor inkoustu svítit, je nutné provést výměnu. Připravte si novou kazetuEpson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilní a ujistěte se, že je zařízení zapnuté a poté otevřete jednotku skeneru.

Otevření tiskárny

Stiskněte tlačítko vedle svítícího indikátoru inkoustu. Držák inkoustové kazety se posune do polohy pro kontrolu. Cartridge, která je potřeba vyměnit se přesune naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava na výměnu kazet

Opět stiskněte tlačítko vedle svítícího indikátoru inkoustu a tisková hlava určí další cartridge, které je třeba vyměnit. Po určení všech kazet, ve kterých dochází inkoust, se tisková hlava posune do polohy pro výměnu cartridge.

Příprava na výměnu kazet

Otevřete kryt kazet.

Otevření krytu

Při otevírání krytu kazet se dotýkejte pouze vrchní části.

Bezpečné otevření krytu

Stiskněte výstupek na zadní straně náplně do tiskárny a opatrně ji vyjměte.

Vyjmutí použitého cartridge

Před vložením nové cartridge do tiskárny ji důkladně protřepte.

Protřepání cartridge

Při manipulaci s kazetou se nedotýkejte čipu na boční straně.

Bezpečnost manipulace s tonerem

Odstraňte žlutou pásku z kazety.

Ostranění žluté pásky

Neodstraňujte průhlednou ochrannou pásku z dolní části kazety.

Bezpečná manipulace s kazetou

Neodstraňujte štítek na kazetě, mohlo by dojít k úniku inkoustu.

Bezpečná manipulace s kazetou

Vložte novou náplň do tiskárny a jemným stisknutím ji zatlačte do správné polohy.

Vložení kazety

Zaklapněte kryt od náplní a následně zavřete jednotku skeneru

Zaklapnutí krytu

Stiskněte tlačítko inkoustu a vyčkejte, dokud nepřestane blikat indikátor „On“.

Ukončení výměny cartridge