Jak vyměnit náplň do tiskárny Canon Pixma MG7100?

Na docházející cartridge včas upozorní blikající kontrolka. Je nutné si připravit na výměnu nové kazety Pixma MG7100- kompatibilní nebo Pixma MG7100- originál. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a poté stiskněte tlačítko OPEN. Otevřete výstupní zásobník papíru a horní kryt tiskárny

Otevření výstupního zásobníku papíru

Nyní se přesune tisková hlava do polohy pro výměnu cartridge. Po 10 minutách se vrátí zpět do polohy k tisku. Nikdy však nemanipulujte s tiskovou hlavou vlastní silou. V případě, že není tisková hlava v poloze pro výměnu cartridge, tak znovu zavřete a otevřete horní kryt. Nyní vyjměte starou kazetu ze zásobníku.

Vyjmutí starého cartridge

Připravte si novou náplň do tiskárny. Odstraňte oranžovou pásku a ochrannou fólii.

Příprava nové cartridge

Opatrně odstraňte oranžový kryt. Dbejte na bezpečnou manipulaci s kazetou.

Příprava nové cartridge

Příprava nové cartridge

Nyní nainstalujte nový zásobník inkoustu. Vložte přední konec zásobníku inkoustu do tiskové hlavy našikmo. Ujistěte se, že pozice zásobníku inkoustu odpovídá označení na štítku.

Vložení nové cartridge

Jemně zatlačte, dokud náplň nezapadne. Zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka.

Vložení nové cartridge

Zavřete horní kryt. Tisková hlava se vrátí na místo k tisku a instalace je dokončena.

Zavření krytu