Končící životnost kazet v tiskárně se včas ohlásí na LCD displeji. Je nutné objednat náplň do tiskárny Canon Pixma MG5750 .

 

Otevřete ovládací panel až na doraz a poté vyklopte výstupní zásobník papíru. Vyčkejte, až zásobník na cartridge posune do pozice na výměnu kazet.

 

Otevření krytu

 

Otevření krytu

 

 

Zatlačte v místě D a opatrně vyjměte použitou náplň do tiskárny

 

Vyjmutí staré kazety

 

 

Odstraňte ochranné prvky vyznačené písmeny E, F a H. Pokud v místě G zůstane zbytek pásky, nemusí kazeta správně tisknout.

 

Odstranění ochranných prvků

 

Odstranění ochranných prvků

 

Odstranění ochranných prvků

 

 

Odstranění ochranných prvků

 

 

 

Opatrně vložte novou kazetu a zatlačte, dokud nezapadne na své místo.

 

Vložení nové náplně

 

Vložení nové náplně

 

 

Zavřete ovládací panel a další kryty. Vyčkejte, až se kazety automaticky připraví na tisk.

 

Dokončení výměny