Hledat

Tonery a náplně do tiskáren

Návody, jak vyměnit náplně tiskáren

rubriku

Epson Stylus

Náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX305 F

Jak vyměnit náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX305 F?

Na docházející náplň do tiskárny upozorní blikající kontrolka. Když kontrolka svítí nepřetržitě, je třeba zahájit výměnu cartridge okamžitě. Připravte si nové kazety Epson Stylus Office BX305 F – kompatibilní, Epson T1291 – T1295- originál nebo Epson T1281 – T1285- originál. Nyní otevřete kryt tiskárny. Zmáčkněte tlačítko pro výměnu cartridge. Nyní se zásobník kazet přesune do polohy pro výměnu.

Příprava zásobníku na výměnu cartridge

Nikdy se nesnažte zásobníkem manipulovat ručně, mohl by se poškodit.

Bezpečná manipulace

Znovu zmáčkněte tlačítko. Pokud dochází více cartridge, tak se při každém stisknutí posune zásobník ke značce, dokud se neoznačí všechny kazety určené k výměně.

Výměna více kazet

Nové kazety před vložením protřepte.

Protřepání kazety

Při manipulaci se nedotýkejte označených míst viz. obrázek.

Bezpečná manipulace

Vyjměte náplň do tiskárny z obalu. Odstraňte žlutou pásku ze spodní části inkoustové kazety

Příprava kazety

Nedotýkejte se vyznačených míst viz. obrázky

Příprava kazety

Příprava kazety

Otevřete kryt zásobníku kazet.

Otevření krytu

Vyjměte kazetu ze zásobníku.

Vyjmutí kazety

Vložte novou kazetu do zásobníku. Zatlačte na ni, dokud nezapadne do správné polohy.

Vložení nové kazety

Zavřete kryt zásobníku kazet. Zmáčkněte tlačítko a vyčkejte, dokud se zásobník nepřesune do správné polohy. Celý proces dokončování může trvat přibližně minutu a půl.

Zavření krytu

Náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX305 FW

Jak vyměnit náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX305 FW?

Na docházející náplň do tiskárny upozorní blikající kontrolka. Když kontrolka svítí nepřetržitě, je třeba zahájit výměnu cartridge okamžitě. Připravte si nové kazety Epson Stylus Office BX305 FW – kompatibilní, Epson T1291 – T1295- originál nebo Epson T1281 – T1285- originál. Nyní otevřete kryt tiskárny. Zmáčkněte tlačítko pro výměnu cartridge. Nyní se zásobník kazet přesune do polohy pro výměnu.

Příprava zásobníku na výměnu cartridge

Nikdy se nesnažte zásobníkem manipulovat ručně, mohl by se poškodit.

Bezpečná manipulace

Znovu zmáčkněte tlačítko. Pokud dochází více cartridge, tak se při každém stisknutí posune zásobník ke značce, dokud se neoznačí všechny kazety určené k výměně.

Výměna více kazet

Nové kazety před vložením protřepte.

Protřepání kazety

Při manipulaci se nedotýkejte označených míst viz. obrázek.

Bezpečná manipulace

Vyjměte náplň do tiskárny z obalu. Odstraňte žlutou pásku ze spodní části inkoustové kazety

Příprava kazety

Nedotýkejte se vyznačených míst viz. obrázky

Příprava kazety

Příprava kazety

Otevřete kryt zásobníku kazet.

Otevření krytu

Vyjměte kazetu ze zásobníku.

Vyjmutí kazety

Vložte novou kazetu do zásobníku. Zatlačte na ni, dokud nezapadne do správné polohy.

Vložení nové kazety

Zavřete kryt zásobníku kazet. Zmáčkněte tlačítko a vyčkejte, dokud se zásobník nepřesune do správné polohy. Celý proces dokončování může trvat přibližně minutu a půl.

Zavření krytu

Náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX320 FW

Jak vyměnit náplň do tiskárny Epson Stylus Office BX320 FW?

Na docházející náplň do tiskárny upozorní blikající kontrolka. Když kontrolka svítí nepřetržitě, je třeba zahájit výměnu cartridge okamžitě. Připravte si nové kazety Epson Stylus Office BX320 FW – kompatibilní, Epson T1291 – T1295- originál nebo Epson T1301 – T1306- originál. Nyní otevřete kryt tiskárny. Zmáčkněte tlačítko pro výměnu cartridge. Nyní se zásobník kazet přesune do polohy pro výměnu.

Příprava zásobníku na výměnu cartridge

Nikdy se nesnažte zásobníkem manipulovat ručně, mohl by se poškodit.

Bezpečná manipulace

Znovu zmáčkněte tlačítko. Pokud dochází více cartridge, tak se při každém stisknutí posune zásobník ke značce, dokud se neoznačí všechny kazety určené k výměně.

Výměna více kazet

Nové kazety před vložením protřepte.

Protřepání kazety

Při manipulaci se nedotýkejte označených míst viz. obrázek.

Bezpečná manipulace

Vyjměte náplň do tiskárny z obalu. Odstraňte žlutou pásku ze spodní části inkoustové kazety

Příprava kazety

Nedotýkejte se vyznačených míst viz. obrázky

Příprava kazety

Příprava kazety

Otevřete kryt zásobníku kazet.

Otevření krytu

Vyjměte kazetu ze zásobníku.

Vyjmutí kazety

Vložte novou kazetu do zásobníku. Zatlačte na ni, dokud nezapadne do správné polohy.

Vložení nové kazety

Zavřete kryt zásobníku kazet. Zmáčkněte tlačítko a vyčkejte, dokud se zásobník nepřesune do správné polohy. Celý proces dokončování může trvat přibližně minutu a půl.

Zavření krytu

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX100?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX100?

Na blížící se konec životnosti stávajícího cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné kazetu vyměnit. Otevřete kryt tiskárny.

Otevření krytu tiskárny

Tlačítkem STOP dáte tiskové hlavě pokyn k přesunutí do polohy pro kontrolu inkoustových kazet. Kazeta, které je naproti obrázku přeškrtnuté kapky, je potřeba vyměnit.

Přesunutí hlavy

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Pokud je potřeba vyměnit více cartridge, opakujte postup, dokud nebudou označeny všechny kazety na výměnu.

Označení dalších kazet

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní. Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení novou cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete tiskárny.

Zavření horní části tiskárny

Nyní dokončíte výměnu stisknutím tlačítka STOP a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S21?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S21?

Na blížící se konec životnosti stávajícího cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné náplň vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte značku, která upozorňuje na nutnost výměny cartridge. Tisková hlava se začne přesouvat a kazeta, která je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu cartridge

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní.

Otevření krytu

Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nové cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny. Nyní dokončíte výměnu stisknutím indikátoru inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Tiskárna přesune držák kazet a začne doplňovat systém dodávky inkoustu. Tento proces trvá přibližně jeden a půl minuty.

Zavření krytů a dokončení výměny

Výměna cartridge se může sledovat také z počítače. Je-li třeba vyměnit inkoustovou kazetu, klepněte na tlačítko „How to“ v okně EPSON Status Monitor. Výměnu kazety proveďte podle pokynů na obrazovce.

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S22?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S22?

Na blížící se konec životnosti stávajícího cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné kazetu vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte značku, která upozorňuje na nutnost výměny náplně. Tisková hlava se začne přesouvat a cartridge, který je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu cartridge

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní. Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nového cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny. Nyní dokončíte výměnu stisknutím indikátoru inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S20?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S20?

Na blížící se konec životnosti stávající cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné kazetu vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte značku, která upozorňuje na nutnost výměny náplně. Tisková hlava se začne přesouvat a cartridge, který je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu cartridge

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání toneru

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části cartridge nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní.

Otevření krytu

Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nové cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny. Nyní dokončíte výměnu stisknutím indikátoru inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Tiskárna přesune držák kazet a začne doplňovat systém dodávky inkoustu. Tento proces trvá přibližně jeden a půl minuty.

Zavření krytů a dokončení výměny

Výměna cartridge se může sledovat také z počítače. Je-li třeba vyměnit inkoustovou kazetu, klepněte na tlačítko „How to“ v okně EPSON Status Monitor. Výměnu kazety proveďte podle pokynů na obrazovce.

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX105?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX105?

Na blížící se konec životnosti stávajících cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné kazetu vyměnit. Otevřete kryt tiskárny.

Otevření krytu tiskárny

Tlačítkem STOP dáte tiskové hlavě pokyn k přesunutí do polohy pro kontrolu inkoustových kazet. Kazeta, které je naproti obrázku přeškrtnuté kapky, je potřeba vyměnit.

Přesunutí hlavy

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Pokud je potřeba vyměnit více kazet, opakujte postup, dokud nebudou označeny všechny kazety na výměnu.

Označení dalších kazet

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní. Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nové cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt tiskárny.

Zavření horní části tiskárny

Nyní dokončíte výměnu stisknutím tlačítka STOP a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX110?

Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus SX110?

Na blížící se konec životnosti stávající kazety Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné náplň vyměnit. Otevřete kryt tiskárny.

Otevření krytu tiskárny

Tlačítkem STOP dáte tiskové hlavě pokyn k přesunutí do polohy pro kontrolu inkoustových kazet. Kazeta, které je naproti obrázku přeškrtnuté kapky, je potřeba vyměnit.

Přesunutí hlavy

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Pokud je potřeba vyměnit více cartridge, opakujte postup, dokud nebudou označeny všechny kazety na výměnu.

Označení dalších kazet

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní. Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nového cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt tiskárny.

Zavření horní části tiskárny

Nyní dokončíte výměnu stisknutím tlačítka STOP a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Blog na WordPress.com. Šablona: Baskerville od Anders Noren.

Nahoru ↑