Výměna inkoustových náplní v tiskárnách HP Deskjet 3050 All-in-One Printer

Krok 1: Zakládání papíru

Při každé instalaci nové kazety vás produkt HP vyzve k vložení papíru, abyste mohli dokončit kalibraci kazety. Před zahájením procesu zarovnání se ujistěte, že jste do produktu vložili papír. Při vkládání papíru do produktu postupujte podle následujících pokynů.
 1. Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník

  Obrázek vložení papíru do vstupního zásobníku

 2. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Vysuňte nástavec zásobníku

  Obrázek vysunutí nástavce zásobníku

 3. Posuňte vodítko šířky papíru do krajní polohy.
  Obrázek : Posunutí vodítka šířky papíru do krajní polohy

  Obrázek posouvání vodítka šířky papíru směrem ven

 4. Do vstupního zásobníku vložte balík papíru, tiskovou stranou nahoru. Zasuňte balík papírů až k dorazu.
  Obrázek : Zakládání papíru

  Obrázek vkládání papíru

 5. Posuňte vodítko šířky papíru těsně k okraji papíru.
  Obrázek : Posunutí vodítka šířky papíru těsně k okraji papíru

  Obrázek posouvání vodítka šířky papíru proti papíru

 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 3. Otevřete dvířka inkoustové kazety. Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevřete dvířka inkoustové kazety

  Obrázek: Otevřete dvířka inkoustové kazety

 4. Jemným stisknutím kazetu uvolněte a zatažením za kazetu ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte inkoustovou kazetu

  Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu

   UPOZORNĚNÍ:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek

  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek

 5. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu a poté zatažením za poutko sejměte plastovou pásku.
   UPOZORNĚNÍ:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Také na inkoustovou kazetu znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstraňte plastovou pásku

  Obrázek: Odstranění plastové pásky

 6. Přidržte inkoustovou kazetu po stranách, stranou s kontakty směrem k tiskárně a tryskami dolů, směrem ke spodní části produktu. Kazetu poté zasuňte do příslušného slotu.
  • Tříbarevná inkoustová kazeta () patří do levého slotu
  • Černá inkoustová kazeta () patří do pravého slotu
  Obrázek : Vložte inkoustovou kazetu do slotu

  Obrázek: Vložte inkoustovou kazetu do slotu

 7. Inkoustovou kazetu zasouvejte směrem vpřed pevně do slotu, až zaklapne na místo.
 8. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších inkoustových kazet.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet

  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet

 10. Na displeji ovládacího panelu () stiskněte tlačítko vedle tlačítka OK.
  Tiskárna vytiskne stránku pro zarovnání.
 1. Zvedněte víko skeneru.
 2. Vložte list pro zarovnání tiskových kazet lícem dolů do pravého předního rohu skla skeneru. Při vkládání listu pro zarovnání se řiďte vyrytými pokyny vedle skla skeneru.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru

  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru

 3. Zavřete víko skeneru.
 4. Na displeji ovládacího panelu () stiskněte tlačítko vedle tlačítka OK.
  Produkt naskenuje stránku zarovnání.
 5. Jakmile se na obrazovce ovládacího panelu objeví hlášení Zarovnání proběhlo úspěšně, stisknutím tlačítka vedle tlačítka OK na displeji ovládacího panelu () dokončete zarovnání.