Jak vyměnit náplň do tiskárny Canon Pixma MX340?

Na docházející toner upozorní kontrolka. Šestnáct bliknutí signalizuje nutnost výměny cartridge. Je nutné připravit na výměnu nové kazety Pixma MX340 – kompatibilní nebo Pixma MX340 – originál. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a poté otevřete horní kryt tiskárny a podepřete jej podpěrou skeneru.

Otevření tiskárny

Nyní se přesune tisková hlava do polohy pro výměnu cartridge. Po 10 minutách se vrátí zpět do polohy k tisku. Nikdy však nemanipulujte s tiskovou hlavou vlastní silou. V případě, že není tisková hlava v poloze pro výměnu cartridge, tak znovu zavřete a otevřete horní kryt. Stiskněte páčky a otevřete zajišťovací kryt inkoustové kazety.

Vyjmutí staré kazety

Nyní vyjměte použitou kazetu.

Vyjmutí staré kazety

Opatrně odstraňte ochrannou pásku.

Odstranění ochranné pásky

Dbejte na správnou manipulaci náplní do tiskárny. Nedotýkejte se elektrických kontaktů nebo trysek tiskové hlavy na kazetě. Pokud se jich dotknete, nemusí zařízení tisknout správně.

Správná manipulace

Vložte novou kazetu. Černá cartridge by měla být vložena dle označení štítků.

Vložení nové kazety

Novou náplň lehce zatlačte na určené místo, dokud správně nezapadne.

Vložení nové kazety

Proveďte kontrolu správného dovření krytu. Neměl by být nakloněný.

Kontrola správného umístění kazety

Vraťte podpěru skeneru do původní pozice a zavřete vrchní kryt.