Jak vyměnit náplň do tiskárny Canon Pixma Ip2700?

Je nutné připravit na výměnu nové kazety Pixma iP2700 – kompatibilní nebo Pixma iP2700 – originál. Ujistěte se, že je zařízení zapnuto, a poté otevřete výstupní zásobník papíru a horní kryt tiskárny.

Nyní se přesune tisková hlava do polohy pro výměnu cartridge. Po 10 minutách se vrátí zpět do polohy k tisku. Nikdy však nemanipulujte s tiskovou hlavou vlastní silou. V případě, že není tisková hlava v poloze pro výměnu cartridge, tak znovu zavřete a otevřete horní kryt. Nyní vyjměte starou kazetu ze zásobníku.

Vyjmutí staré cartridge

Opatrně odstraňte ochrannou pásku.

Příprava nové cartridge

Dbejte na správnou manipulaci náplní do tiskárny. Nedotýkejte se elektrických kontaktů nebo trysek tiskové hlavy na kazetě.

Příprava nové cartridge

Vložte novou kazetu. Černá cartridge by měla být vložena do zásobníku po levé straně a barevná do zásobníku na pravé straně, dle označení štítků. Novou náplň lehce zatlačte na určené místo, dokud správně nezapadne.

Zasunutí nové náplně

Zavřete vrchní kryt a zásobník papíru.