Jak doplnit náplň do tiskárny Epson Stylus S21?

Na blížící se konec životnosti stávajícího cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnívčas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor cartridge svítí bez přerušení, je nutné náplň vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte značku, která upozorňuje na nutnost výměny cartridge. Tisková hlava se začne přesouvat a kazeta, která je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu cartridge

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Před výměnou důsledně cartridge protřepte.

Protřepání cartridge

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části kazety nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní.

Otevření krytu

Nejdřív zmáčkněte zařážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého cartridge

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nové cartridge

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny. Nyní dokončíte výměnu stisknutím indikátoru inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny

Tiskárna přesune držák kazet a začne doplňovat systém dodávky inkoustu. Tento proces trvá přibližně jeden a půl minuty.

Zavření krytů a dokončení výměny

Výměna cartridge se může sledovat také z počítače. Je-li třeba vyměnit inkoustovou kazetu, klepněte na tlačítko „How to“ v okně EPSON Status Monitor. Výměnu kazety proveďte podle pokynů na obrazovce.