Nejprve si připravte nové cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnína výměnu. Podle zobrazení LCD displeje zjistěte, kterou náplň je potřeba vyměnit a pak stiskněte tlačítko Start. Kontrolu stavu inkoustových kazet můžete také provést skrz tlačítko Setup/Utilities, kde můžete zvolit výměnu docházející kazety prostřednictvím tlačítka Change Cartridges. Poté stiskněte znovu Start a přejděte k samotné výměně kazety.

Nejprve otevřete jednotku skeneru.

Otevření tiskárny

Otevřete kryt kazet.

Otevření krytu k cartridge

Při otevírání krytu kazet se dotýkejte pouze vrchní části.

Bezpečné otevření krytu

Stiskněte výstupek na zadní straně náplně do tiskárny a opatrně ji vyjměte.

Vyjmutí použitého cartridge

Před vložením nové kazety do tiskárny ji důkladně protřepte.

Protřepání cartridge

Při manipulaci s kazetou se nedotýkejte čipu na boční straně.

Bezpečnost manipulace s cartridge

Odstraňte žlutou pásku z kazety.

Ostranění žluté pásky

Neodstraňujte průhlednou ochrannou pásku z dolní části kazety.

Bezpečná manipulace s kazetou

Neodstraňujte štítek na kazetě, mohlo by dojít k úniku inkoustu.

Bezpečná manipulace s kazetou

Vložte novou náplň do tiskárnya jemným stisknutím ji zatlačte do správné polohy.

Vložení kazety

Zaklapněte kryt od náplní.

Zaklapnutí krytu

Zavřete jednotku skeneru.

Zavření krytu jednotky skeneru

Stiskněte tlačítko Start a vyčkejte přibližně minutu, než se tiskárna vrátí do režimu kopírování.

Dokončení výměny cartridge