Jakmile začne indikátor inkoustu svítit, je nutné provést výměnu. Připravte si nové cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilnía ujistěte se, že je zařízení zapnuté a poté otevřete jednotku skeneru.

Otevření tiskárny

Stiskněte tlačítko vedle svítícího indikátoru inkoustu. Držák inkoustové kazety se posune do polohy pro kontrolu. Kazeta, které je potřeba vyměnit se přesune naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava na výměnu kazet

Opět stiskněte tlačítko vedle svítícího indikátoru inkoustu a tisková hlava určí další cartridge, které je třeba vyměnit. Po určení všech kazet, ve kterých dochází inkoust, se tisková hlava posune do polohy pro výměnu cartridge.

Příprava na výměnu kazet

Otevřete kryt kazet.

Otevření krytu

Stiskněte výstupek na zadní straně náplně do tiskárny a opatrně ji vyjměte.

Vyjmutí použitého cartridge

Před vložením nové cartridge do tiskárny ji důkladně protřepte.

Protřepání cartridge

Při manipulaci s kazetou se nedotýkejte čipu na boční straně.

Bezpečnost manipulace s kazetou

Odstraňte žlutou pásku z kazety.

Ostranění žluté pásky

Neodstraňujte průhlednou ochrannou pásku z dolní části kazety a štítek na kazetě, mohlo by dojít k úniku inkoustu.

Bezpečná manipulace s kazetou

Vložte novou náplň do tiskárnya jemným stisknutím ji zatlačte do správné polohy.

Vložení kazety

Zaklapněte kryt od náplní.

Zaklapnutí krytu

Zavřete jednotku skeneru.

Zavření krytu jednotky skeneruStiskněte tlačítko inkoustu a vyčkejte, dokud nepřestane blikat indikátor „On“.