Na blížící se konec životnosti stávající cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilní včas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor svítí bez přerušení, je nutné kazetu vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte tlačítko vedle svítící kontrolky. Tisková hlava se začne přesouvat a cartridge, která je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu toneru

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko. V případě, že se chystáte na další výměnu, opětovně jej stiskněte.

Funkce tlačítka

Před výměnou důsledně kazetu protřepte.

Protřepání toneru

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části cartridge nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřístupné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní.

Otevření krytu

Dotýkejte se pouze vrchního krytu.

Manipulace s krytem

Nejdřív zmáčkněte zarážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého toneru

Uložte novou cartridge a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nového toneru

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny. Nyní dokončíte výměnu stisknutím indikátoru inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Zavření krytů a dokončení výměny