Nejdříve otevřete přístupová dvířka k toneru.

Otevřená tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 3545 před vložením toneru

Vyčkejte, až se vozík s náplní přesune na pravou stranu tiskárny. Poté zvedněte kryt a vyjměte toner ze zásuvky.

Postup otevření zásuvky k toneru

Nový toner HP CZ102AE, Color, č. 650 nebo HP CZ101AE, Black, č. 650 vyjměte z obalu.

Vyjmutí nového toneru z obalu

Pomocí růžového poutka odstraňte plastovou pásku z nového toneru.

Odstranění pásky z nového toneru

Do zásuvky vložte šikmo novou náplň do tiskárny a poté zatlačte na víko, čímž se dostane toner do správné polohy.

Uložení toneru do zásuvky

Nakonec zavřete přístupová dvířka.

Přiklopení vrchních dvířek tiskárny HP Deskjet Ink Advantage 3545 po vložení toneru