Končící životnost toneru v tiskárně se včas ohlásí na displeji. Je nutné objednat novou náplň do tiskárny HP CF350A, Black – originál / HP CF350A, černý, 130A – kompatibilní nebo barevné HP CF351A, Cyan – originál / HP CF351A, Cyan, 130A – kompatibilní / HP CF352A, Yellow – originál / HP CF352A, Yellow, 130A – kompatibilní / HP CF353A, Magenta – originál / HP CF353A, Magenta, 130A. Toner, jehož životnost končí, lze vždy zjistit přes LCD displej.

Nejprve na ovládacím panelu LCD stiskněte tlačítko Otočit kazety, čímž se zpřístupní toner, který potřebujete vyměnit. U vybraného toneru se dotkněte ikony Materiál. Náplň do tiskárny se otočí tak, aby byla přístupná pro výměnu.

Ovládací LCD panel tiskárny HP Color LaserJet Pro M176n

Až dojde k otočení toneru, tak zvedněte soupravu skeneru.

Otevření soupravy skeneru

Otevřete horní kryt.

Odklopení horního krytu

Nyní opatrně vyjměte toner.

Vyjmutí použité toneru

Nový toner vyjměte z obalu, do kterého následně vložte starou náplň, určenou k recyklaci.

Vyjmutí nového toneru z obalu

Náplň do tiskárny uchopte po stranách do obou rukou a lehkým nakláněním rozprostřete toner. Při manipulaci dbejte na to, abyste se nedotkli závěrky a povrchu válce.

Protřepání toneru

Z tonerové kazety stáhněte ochranný plastový kryt.

Odstranění plastového krytu z nového toneru

Ohnutím odlomte úchytku na levé straně toneru. Tahem za úchytku odstraňte z náplně celou pásku. Úchytku i pásku vložte také do krabice, určené k recyklaci.

Odstranění bezpečnostní pásky

Vsuňte opatrně nový toner do drážek uvnitř tiskárny a pevně ho usaďte.

Usazení nového toneru

Horní kryt tiskárny zavřete.

Zavření horního krytu

V případě nutnosti výměny dalšího toneru opět přejděte k ovládacímu panelu LCD a tlačítkem Otočit kazety se posunete k dalšímu toneru. U vybrané náplně zvolte ikonu Materiál a vyčkejte na její otočení.

V případě nutnosti další volba na LCD toneru

Po dokončení výměn tonerů zavřete soupravu skeneru.

Zavření soupravy skeneru