Připravte si na výměnu novou náplň do tiskárny Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilní a lehce s ní zatřeste. Tiskárnu otevřete a zajistěte ji podpěrkou po pravé straně.

Protřepání nového toneru

Vyklopte k sobě zásobník na kazety.

Otevření zásobníku

Uchopte po stranách starý cartridge a odložte na recyklaci.

Vytažení starého toneru

Opatrně vyjměte novou kazetu z obalu.

Vyjmutí nového toneru

Tažením odstraňte žlutou pásku.

Odstranění pásky

Vložte novou náplň do tiskárny do zásobníku na tonery.

Vložení nové náplňě

Lehkým domáčknutím usaďte cartridge do správné polohy.

Usazení toneru

Lehkým stlačením zaklapněte i celý zásobník.

Zaklapnutí zásobníku

Odjistěte vrchní část tiskárny a zavřete ji.

Zavření tiskárny

Zmáčkněte tlačítko „STOP“ a čekejte přibližně minutu, než přestane blikat zelená kontrolka.

Tlačítko stop