Na blížící se konec životnosti stávající cartridge Epson T0711 – T0715 – original nebo Epson T0711 – T0715 – kompatibilní včas upozorní blikající kontrolka vlevo na přední straně tiskárny. Ve chvíli, kdy indikátor svítí bez přerušení, je nutné cartridge vyměnit. Otevřete kryt tiskárny a stiskněte značku, která upozorňuje na nutnost výměny kazet. Tisková hlava se začne přesouvat a kazeta, který je třeba vyměnit, se zastaví naproti značce „přeškrtnutá kapka“.

Příprava hlavy na výměnu toneru

Nikdy nepřesouvejte hlavu pomocí vlastní síly. Vždy použijte určené tlačítko. Nedotýkejte se bílého plochého kabelu uvnitř tiskárny.

Nepřesouvejte hlavici manuálně

Pokud dochází více cartridge, můžete určeným tlačítkem znovu posunout hlavu pro výměnu další náplně do tiskárny.

Znovunastavení hlavice

Před výměnou kazetu jej důsledně protřepte.

Protřepání toneru

Při vyjmutí náplňe do tiskárny z obalu dbejte na to, abyste se nedotkli čipu po straně kazety.

Nedotýkejte se čipu

Vyjměte žlutou pásku.

Vyjmutí žluté pásky

Ze spodní části cartridge nesmíte odstranit průhlednou izolaci.

Nepřípustné odstranění izolace

Neodtrhávejte štítek na nové náplni. Hrozil by únik inkoustu.

Nepřístupné odtržení štítku

Otevřete kryt náplní.

Otevření krytu

Nejdřív zmáčkněte zarážku v zadní části inkoustové kazety, kterou chcete vyměnit a následně opatrně vyjměte.

Vyjmutí starého toneru

Uložte novou kazetu a jemným zatlačením usaďte do správné polohy.

Uložení nového toneru

Po dokončení výměny cartridge zavřete kryt kazet i tiskárny.

Zavření krytů

Nyní opět stiskněte indikátor inkoustu a hlava se vrátí zpět do své polohy.

Stisknutí indikátoru inkoustu

Výměna cartridge se může sledovat také z počítače. Je-li třeba vyměnit inkoustovou kazetu, klepněte na tlačítko „How to“ v okně EPSON Status Monitor. Výměnu kazety proveďte podle pokynů na obrazovce.